Banknot 100 zł

31.05.2019 roku Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu banknot 100 zł

Nominał :100 zł,

  • Strona przednia: w środkowej części banknotu, w ozdobnym medalionie, w kolorach ciemnozielonym i ciemnobrązowym, portret króla Władysława II Jagiełły, w kolorze ciemnozielonym oraz, z lewej strony portretu, półkolem, napis: WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO, w kolorze ciemnobrązowym. Z lewej strony medalionu, u góry, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz napis: NARODOWY / BANK / POLSKI, w kolorze ciemnozielonym. Poniżej ozdobna rozeta w kolorach jasnozielonym, niebieskim i jasnofioletowym. Na rozecie widoczne, w zależności od kąta patrzenia – napis: STO, litery: NBP i liczba: 100. Poniżej rozety napis: WARSZAWA / 14 GRUDNIA 2018 r., poniżej napis: PREZES i podpis, a pod nim napis: GŁÓWNY / SKARBNIK i podpis, w kolorze ciemnozielonym. Na dole oznaczenie serii i numeru, w kolorze czarnym. W tle godła, napisów i oznaczenia serii i numeru stylizowane elementy ornamentyki gotyckiej w kolorach jasnozielonym i jasnofioletowym. Z lewej strony banknotu, u góry i symetrycznie na dole, dwa niezadrukowane pola, których wypełnienia, zadrukowane na stronie odwrotnej, w formie trzech pasów, widoczne są pod światło. Z lewej strony rozety, mikrodrukiem, prostopadle, powtarzający się napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, w kolorze jasnozielonym. W lewym górnym rogu, prostopadle, liczba: 100, w kolorze ciemnozielonym, wypełniona ornamentem w kolorze białym. Z prawej strony liczby, prostopadle, linia w kolorze jasnozielonym, z ornamentem w kolorze białym. Z prawej strony linii, prostopadle, napis: STO ZŁOTYCH, w kolorze jasnozielonym. W lewym dolnym rogu, umożliwiające określenie wartości banknotu przy pomocy dotyku, oznaczenie w kształcie równoramiennego wypukłego krzyża, w kolorze ciemnozielonym, wypełnionego ornamentem w kolorze białym. Z prawej strony prostopadle zapisanej liczby: 100 oraz oznaczenia w kształcie równoramiennego krzyża, drobne kółka w kolorze jasnozielonym. Z prawej strony banknotu, u góry, liczba: 100, w kolorach ciemnozielonym i ciemnobrązowym, obwiedziona białym polem. W jej tle wyodrębniona płaszczyzna w kolorach ciemnozielonym i ciemnobrązowym, wypełniona kompozycją z powtarzającego się, mikrodrukiem, napisu: RP oraz ornamentu w kolorze białym. Nad płaszczyzną, mikrodrukiem, powtarzający się napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, w kolorach ciemnozielonym i ciemnobrązowym. Poniżej płaszczyzny owal w kolorze białym, a na jego tle elementy graficzne w kolorze jasnozielonym (uzupełnienie elementów w kolorze oliwkowym znajduje się na stronie odwrotnej banknotu). Element graficzny – korona w owalu, w całości widoczny pod światło. Poniżej owalu, na tle ornamentu gotyckiego w kolorze białym, obwiedzionego linią w kolorze zielonym, rozeta wydrukowana farbą zmienną optycznie, zmieniającą kolor, w zależności od kąta patrzenia, ze złotego na zielony. Poniżej wyodrębniona płaszczyzna w kolorach jasnozielonym i oliwkowym. Na płaszczyźnie widoczna, w zależności od kąta patrzenia – korona w owalu lub liczba: 100. Na płaszczyźnie, u dołu, z lewej strony, napis: DEL. A. HEIDRICH SC. S. DOUBTFIRE, w kolorze ciemnozielonym. Z prawej strony owalu i rozety, na tle ornamentu, pionowe oznaczenie serii i numeru, w kolorze czerwonym. W tle owalu i rozety oraz w górnej części powtarzająca się liczba: 100. Tło banknotu pokryte giloszem w kolorach zielonym, jasnozielonym, oliwkowym, niebieskim i fioletowym
  • strona odwrotna: w środkowej części banknotu stylizowany wizerunek tarczy z orłem z nagrobka króla Władysława II Jagiełły, w kolorze ciemnozielonym; u jej podnóża hełm i płaszcz krzyżacki oraz dwa miecze, w kolorze ciemnozielonym. Z lewej strony tarczy zarys Zamku Krzyżackiego w Malborku, w kolorze białym, obwiedziony liniami w kolorach oliwkowym i pomarańczowym. U góry napis: NARODOWY BANK POLSKI, w kolorach ciemnozielonym i ciemnobrązowym. Powyżej środkowej części napisu, mikrodrukiem, powtarzający się napis: NARODOWY BANK POLSKI, w kolorze pomarańczowym, w półkolach, rozdzielony liniami w kolorach oliwkowym i jasnobrązowym. Poniżej tarczy prostokątna płaszczyzna z ornamentu w kolorach ciemnozielonym i ciemnobrązowym. Na niej, z lewej strony, liczba: 100, w kolorach ciemnobrązowym i ciemnozielonym, obwiedziona białym polem, z prawej strony napis: STO / ZŁOTYCH, w kolorach ciemnozielonym i ciemnobrązowym. Nad płaszczyzną, mikrodrukiem, powtarzający się napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, w kolorach ciemnobrązowym i ciemnozielonym. Poniżej płaszczyzny, mikrodrukiem, powtarzający się napis: NARODOWY BANK POLSKI, w kolorze pomarańczowym, w półkolach, rozdzielony liniami w kolorach oliwkowym i jasnobrązowym. Poniżej płaszczyzny, z prawej strony, litery: PWPW, w kolorze jasnobrązowym. Z lewej strony wizerunku tarczy z orłem, u góry, na tle wstęgi wypełnionej giloszem w kolorach oliwkowym, pomarańczowym i beżowym, owal w kolorze białym, a na jego tle elementy graficzne w kolorze oliwkowym (uzupełnienie elementów w kolorze jasnozielonym znajduje się na stronie przedniej banknotu). Element graficzny – korona w owalu, w całości widoczny pod światło. Poniżej owalu i zarysu zamku kompozycja linii w kolorach beżowym i oliwkowym, układających się w liczby: 100. Na tle zarysu zamku drobne kółka w kolorze jasnozielonym. Z prawej strony wizerunku tarczy z orłem, u góry, ozdobna wstęga wypełniona giloszem w kolorach pomarańczowym, oliwkowym, zielonym, brązowym i szarym. Częściowo na tle wstęgi i poniżej – rozeta w kolorach białym i brązowym, wypełniona w górnej części giloszem w kolorach brązowym i pomarańczowym. Poniżej wstęgi oraz w dolnej części rozety – kompozycja linii w kolorach beżowym, oliwkowym i zielonym, układająca się w liczby: 100. Poniżej rozety klauzula: BANKNOTY EMITOWANE PRZEZ / NARODOWY BANK POLSKI / SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM / PŁATNICZYM W POLSCE, w kolorach ciemnozielonym i ciemnobrązowym. Poniżej klauzuli drobne kółka w kolorze jasnozielonym. Na górze banknotu i symetrycznie na dole, dwa pola w kolorze białym, wypełnione trzema pasami w kolorach brązowym i pomarańczowym. W prawym górnym rogu, na tle wstęgi, liczba: 100, w kolorach ciemnozielonym i ciemnobrązowym, wypełniona ornamentem w kolorze białym. W prawym dolnym rogu litery: NBP, obwiedzione liniami w kolorze oliwkowym i wypełnione liniami w kolorze beżowym
  • Zasadnicze kolory: ciemnozielony, oliwkowy, jasnofioletowy ,
  • Zabezpieczenia widoczne w świetle UV : Na stronie przedniej: kwadrat z napisem: 100 / ZŁ, u dołu z lewej strony portretu – w kolorze seledynowym, wyodrębniona płaszczyzna w prawym dolnym rogu – w kolorze seledynowym, fragmenty giloszu powyżej portretu i z jego prawej strony – w kolorze seledynowym, numeracja w prawej części banknotu – w kolorze pomarańczowym. Na stronie odwrotnej: fragmenty wstęg wypełnionych giloszem, półkoliste napisy mikrodrukiem: NARODOWY BANK POLSKI, na górze i dole banknotu, fragmenty kompozycji linii układających się w liczby: 100, po obu stronach wizerunku orła, dwa symetrycznie położone pola na górze i dole banknotu – w kolorze żółtym
  • Papier: kolor biały znak wodny: portret króla Władysława II Jagiełły i, prostopadle, liczba: 100 nitka zabezpieczająca: nitka w lewej części banknotu, z powtarzającym się napisem: 100 ZŁ oraz jego odbiciem lustrzanym
  • Numeracja: kolor: czarny i czerwony seria: dwie wielkie litery numer: siedmiocyfrowy rozmieszczenie: na stronie przedniej, litery serii i cyfry numeru jednej numeracji w lewej części banknotu, na dole, w układzie poziomym, pod napisami: GŁÓWNY / SKARBNIK i pod jego podpisem, drugiej numeracji – w prawej części banknotu, w układzie pionowym
  • Wymiary: 138 x 69 mm
  • Techniki dodatkowe: przezroczysta warstwa ochronna na stronie przedniej i odwrotnej banknotu
  • Wielkość emisji: do 1 300 000 000 sztuk.

Źródło : http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2019/437