Warunki i zasady sprzedaży przez NBP walorów numizmatycznych

W Monitorze Polskim z 2020 roku poz. 182 zostało umieszczone Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele.

Zainteresowanych odsyłam do:

http://monitorpolski.gov.pl/MP/2020/182