Podziękowanie

 Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że wszyscy członkowie naszego Koła zostali wyróżnieni  przez Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku przyznaniem pamiątkowej odznaki Frontu Pomorskiego . Jesteśmy wdzięczni za docenienie naszej działalności popularyzatorskiej, wystawienniczej oraz szerzenia wiedzy historycznej.  W imieniu wszystkich członków Koła  Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Ełku składam serdeczne podziękowanie panu Krzysztofowi Drażbie Naczelnikowi Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku za tak wielkie wyróżnienie. Dziękujemy.

                                                                             Marek Nowicki       Prezes  Koła  Polskiego  Towarzystwa Numizmatycznego w Ełku