Katyń – Palmiry 1940

19.03.2020 roku Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu nową monetę kolekcjonerską o nominale 10 zł „Katyń – Palmiry 1940”:

Nominał :10 zł,

  • Stop: Ag 925,
  • Średnica : 32 mm,
  • Waga: 14,14 g,
  • Nakład: do 11000 sztuk,
  • Stempel : lustrzany, matowanie laserowe, okrągły otwór
  • Cena: 135,00 zł

Awers:

Z prawej strony stylizowany portret Janiny Lewandowskiej – córki gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego, zamordowanej 22 kwietnia 1940 r. w Katyniu. Z lewej strony portretu, u góry stylizowane korony sosen, z prawej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie znak mennicy: m / w. Poniżej wizerunku orła napis: 10 / ZŁ. Wzdłuż prawego brzegu półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2020. Z lewej strony portretu okrągły otwór symbolizujący ślad po kuli. Od lewej strony ukośnie ku dołowi napisy: KATYŃ, poniżej: JANINA ANTONINA LEWANDOWSKA oraz fragment utworu Bogurodzica; wzdłuż krawędzi litery K prostopadle rok: 1940.

Rewers:

Z lewej strony stylizowany portret Agnieszki Dowbor- -Muśnickiej – córki gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego, zamordowanej 21 czerwca 1940 r. w Palmirach. Z lewej i prawej strony portretu stylizowane gałązki brzozy z liśćmi. Wzdłuż górnego brzegu półkolem napis: AGNIESZKA DOWBOR-MUŚNICKA. Z prawej strony portretu okrągły otwór symbolizujący ślad po kuli. Od lewej strony ukośnie ku górze napisy: PALMIRY oraz poniżej: ŁATWO JEST MÓWIĆ O POLSCE / TRUDNIEJ DLA NIEJ PRACOWAĆ / JESZCZE TRUDNIEJ UMIERAĆ / A NAJTRUDNIEJ / CIERPIEĆ, wyryty na ścianie jednej z cel więzienia w alei Szucha w Warszawie; powyżej napisów z prawej strony rok: 1940

Więcej informacji : 
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/banknoty_i_monety/monety_okolicznosciowe/plan_emisyjny.html

http://monitorpolski.gov.pl/MP/2020/228

https://www.nbp.pl/banknoty_i_monety/monety_okolicznosciowe/2020/2020_03___katyn_palmiry_pl.pdf

Zdjęcia z archiwum NBP.