Odkryj Polskę – Kościół Mariacki w Krakowie

22.05.2020 roku Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu nową monetę kolekcjonerską z serii Odkryj Polskę poświęconą kościołowi Mariackiemu w Krakowie:

Nominał : 5 zł,

  • Stop:  pierścień: MN25 rdzeń: CuAl6Ni2 (standard obiegowy),
  • Średnica : 24 mm,
  • Waga: 6,54 g,
  • Nakład: do 1 200 000 sztuk,
  • Stempel : zwykły,  efekt kątowy,
  • Bok: Moletowany nieregularnie. Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami
  • Cena: 5 zł

Strona przednia (awers): centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie w kształcie koła wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej orła półkolem oznaczenie roku emisji: 2020. W otoku, na wyodrębnionej płaszczyźnie, u góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA; u dołu półkolem napis: 5 ZŁOTYCH, poprzedzony oraz zakończony perełką. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

Strona odwrotna (rewers): centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie wypełnionej falistymi liniami fragment wizerunku kościoła Mariackiego w Krakowie. Z lewej strony, wzdłuż krawędzi półkolem napis: KOŚCIÓŁ MARIACKI; z prawej strony wyodrębnione pole, na którym widoczne są w zależności od kąta patrzenia napisy: NBP lub rok: 2020

Więcej informacji : 

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/banknoty_i_monety/monety_okolicznosciowe/plan_emisyjny.html
http://monitorpolski.gov.pl/M2020000039301.pdf

https://www.nbp.pl/banknoty_i_monety/monety_okolicznosciowe/2020/2020_07___op_mariacki_pl.pdf

Zdjęcia z archiwum NBP