700 – lecie konsekracji kościoła Mariackiego w Krakowie

22.05.2020 roku Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu nową monetę kolekcjonerską poświęconą 700-leciu konsekracji kościoła Mariackiego w Krakowie:

Nominał :50 zł,

  • Stop: Ag 999 wstawka szklana,
  • Średnica : 45 mm,
  • Waga: 62,20 g,
  • Nakład: do 6000 sztuk,
  • Stempel : zwykły, wysoki relief,
  • Cena: 830,00 zł.

Strona przednia (awers):

z prawej strony fragment okna z prezbiterium z kościoła Mariackiego w Krakowie z kolorowym witrażem przedstawiającym: u dołu postacie Józefa i Marii ofiarowujących Dzieciątko Jezus w świątyni, w górnej części maswerk późnogotycki z motywami roślinnymi; w dolnej części okna, po prawej stronie napis: 50 / ZŁ i powyżej półkolem oznaczenie roku emisji: 2020, pośrodku wizerunek postaci z predelli ołtarza Wita Stwosza. Z lewej strony, w dolnej części wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie znak mennicy: m / w. Wzdłuż krawędzi okna półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA

Strona odwrotna (rewers):

z prawej strony wizerunek kościoła Mariackiego w Krakowie, z lewej strony kolorowy witraż z kościoła przedstawiający: u dołu postacie Józefa i Marii ofiarowujących Dzieciątko Jezus w świątyni, w górnej części maswerk późnogotycki z motywami roślinnymi. Poniżej napis: 700- / -LECIE i wzdłuż górnej krawędzi półkolem napis: KONSEKRACJI KOŚCIOŁA MARIACKIEGO W KRAKOWIE; w dolnej części z lewej strony postać anioła, będąca fragmentem polichromii Jana Matejki z prezbiterium kościoła

Więcej informacji : 


http://monitorpolski.gov.pl/M2020000040901.pdf

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/banknoty_i_monety/monety_okolicznosciowe/plan_emisyjny.html

https://www.nbp.pl/banknoty_i_monety/monety_okolicznosciowe/2020/2020_06___mariacki_pl.pdf

Zdjęcia z archiwum NBP.