Stanisław Głąbiński

02.07.2020 roku Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu nową monetę kolekcjonerską z serii Wielcy polscy ekonomiści poświęconą Stanisławowi Głąbińskiemu:

Nominał :10 zł,

  • Stop: Ag 925,
  • Średnica : 32,0 mm,
  • Waga: 14,14 g,
  • Nakład: do 12000 sztuk,
  • Stempel : lustrzany,
  • Techniki dodatkowe: matowanie laserowe,
  • Brzeg:  gładki,
  • Cena: 130 zł.

Awers:

na tle wyodrębnionych płaszczyzn, z prawej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie znak mennicy: m / w; z lewej strony orła oznaczenie roku emisji: 2020 oraz wzdłuż brzegu półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, w dolnej części fragment przemówienia Stanisława Głąbińskiego; z prawej strony u dołu napis: 10 / ZŁ

Rewers:

Strona odwrotna (rewers): na tle wyodrębnionych płaszczyzn, z prawej strony portret Stanisława Głąbińskiego, powyżej portretu wzdłuż brzegu półkolem napis: STANISŁAW GŁĄBIŃSKI; z lewej strony zarys wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1927, poniżej orła napis: 1862-1941

Więcej informacji : 
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/banknoty_i_monety/monety_okolicznosciowe/plan_emisyjny.html

http://monitorpolski.gov.pl/M2020000050801.pdf

https://www.nbp.pl/banknoty_i_monety/monety_okolicznosciowe/2020/2020_09___glabinski_pl.pdf